İLKÖĞRETİM TESTLERİ
Temel Eğitim İlkokul Test, Soru ve Etkinlik Bankası

Genel Değerlendirme Testi

KONU TESTLERİ ÇÖZ


  1. Mağara duvarına yapılan resimlerin sembollere dönüşmesi sonucu hangi icat gerçekleşmiştir?
A) Kağıdın icadı
B) Matbaanın icadı
C) Yazının icadı
D) Papirüsün icadı
  2. “Bilimsel gelişmelerin temelini yazının icadı oluşturur.” Bu yargıya göre yazının icadı bilimsel gelişmelere nasıl bir etkide bulunmuştur?
A) İletişimi hızlandırmıştır.
B) Bilgi birikimi sağlamıştır.
C) Hızlı düşünmeyi sağlamıştır.
D) Pratik çözümler üretmiştir.
  3. Yazının icadı hangi ihtiyaçtan doğmuştur?
A) Eğitim
B) Avlanma
C) Bilim
D) İletişim
  4. Yazının icadını takip eden buluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uçağın icadı
B) Matbaanın icadı
C) Kağıdın icadı
D) Mektubun icadı
  5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Yazı – matbaa
B) Deri - Parşömen
C) Bitkiler – Papirüs
D) İpek – İpek kağıt
  6. İnsanları kağıdı icat etmeye sevk eden en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşıma kolaylığı
B) Ucuz olması
C) Dayanıklı olması
D) Yazılabilirlik
  7. Sağlanan bilgi birikimlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması düşüncesi aşağıdaki icatlardan hangisi ile olmuştur?
A) Sinemanın icadı
B) Uçağın icadı
C) Matbaanın icadı
D) Kağıdın icadı
  8. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Wright Kardeşler - Uçak
B) İbrahim Müteferrika - Kağıt
C) Lumiere Kardeşler - Sinema
D) Johannes Gutenberg - Matbaa
  9. Aşağıdaki icatlardan hangisi diğerlerinden daha önce yapılmıştır?
A) Sinemanın icadı
B) Ampulün icadı
C) Telefonun icadı
D) Uçağın icadı.
  10. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Sabiha Gökçen Türkiye’nin ilk kadın pilotudur.
B) Yazılı ve görsel yayınların izinsiz çoğaltılması ülke ekonomisine zarar verir.
C) Kağıt ilk defa Sümerler tarafından bulunmuştur.
D) İbni Sina tıp bilimine önemli katkıları olan bir Türk bilim insanıdır.
  11.
Başta bütün dünyanın
Saydığı baş kumandan,
Demir ağlarla ördük
Ana yurdu dört baştan. Onuncu Yıl Marşı’nın bu dörtlüğünde “Demir ağlarla ördük” derken kastedilen aşağıdaki çalışmalardan hangisidir?
A) Demiryolu yapımı
B) Askeri başarılar
C) Eğitimin gelişmesi
D) Demir parmaklıklar
  12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ülkemizde bilimi geliştirmek için yaptığı çalışmalardan birisi değildir?
A) Eğitim alanında yapılan yenilikler.
B) Sanayi alanında yapılan yenilikler.
C) Matbaanın ülkemize getirilmesi
D) Tarım araçlarının modernleştirilmesi
  13.
I. Penisilin bulunması.
II. Röntgen ışınlarının bulunması
III. Genetik kopyalama yapılması.
IV. İnsanın Gen haritasının çıkarılması. Yukarıdaki icatlar hangi alanda yapılmıştır?
A) Tıp
B) Eğitim
C) Teknoloji
D) İletişim
  14. Aşağıdakilerden hangisi gönüllülerin katkısıyla kurulan ve çalışan bir oluşumdur?
A) Resmi kurumlar
B) Sivil toplum örgütleri
C) Güvenlik kuruluşları
D) Aile birliği
  15. Aşağıdakilerden hangisi depremde yardım eden sivil toplum örgütlerinden birisi değildir?
A) Kızılay
B) AKUT
C) Türkiye Psikologlar Derneği
D) Toplu Konut İdaresi
  16. Aşağıdaki sivil toplum örgütlerinden hangisi devlet tarafından desteklenmektedir?
A) Kızılay
B) AKUT
C) TEMA
D) LÖSEV
  17. Aşağıdaki sivil toplum örgütlerinden hangisi çevreyle ilgili değildir?
A) TEMA
B) AKUT
C) ÇEKÜL
D) Doğal Hayatı Koruma Derneği
  18. Aşağıdaki sivil toplum örgütlerinden hangisi eğitimle ilgilidir?
A) TEMA
B) TEV
C) LÖSEV
D) ÇEKÜL
  19. Bir konutun inşaatının gerçekleştirilmesi aşamasında aşağıdakilerden hangisinin görevi yoktur?
A) Belediye
B) Köy işleri müdürlüğü
C) Tapu sicil müdürlüğü
D) İmar müdürlüğü

20. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Eğitim Gönüllüleri Vakfı sağlık alanında hizmet verir.
B) TEM oto yolunu bitkilendirme projesi bir TEMA projesidir.
C) Her yaş ve meslekten insanlar sivil toplum örgütüne katılabilir.
D) Aynı amaç için çalışan resmi kurumlar sivil toplum kuruluşlarından yardım isteyebilir.

KONU TESTLERİ ÇÖZ

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam36
Toplam Ziyaret2602642
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.66445.6871
Euro6.35426.3796
Hava Durumu
Anlık
Yarın
31° 34° 16°
Saat
Linkler