İLKÖĞRETİM TESTLERİ
Temel Eğitim İlkokul Test, Soru ve Etkinlik Bankası
Üyelik Girişi
Takvim
Site Haritası

Değerlendirme Testi

KONU TESTLERİ ÇÖZ


  1. Pamuk, zeytin ve üzüm hangi bölgemizin başlıca tarım ürünleri arasında yer almaktadır?
A) Karadeniz bölgesi
B) Marmara bölgesi
C) Ege bölgesi
D) İç Anadolu bölgesi
  2. İklim tarım ürünü çeşitliliğinde ana belirleyicidir. Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinin tarım ürünleri diğerlerine göre daha çeşitlidir?
A) Karadeniz bölgesi
B) Marmara bölgesi
C) Ege bölgesi
D) İç Anadolu bölgesi
  3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Karadeniz bölgesi - orman
B) Marmara bölgesi - sanayi
C) Ege bölgesi - turizm
D) İç Anadolu bölgesi-pamuk
  4. Tarım faaliyetlerini en çok etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklim
B) Yeryüzü şekilleri
C) Nüfus
D) Sanayi
  5. Marmara bölgesi en önemli sanayi ve ticaret merkezlerine sahiptir. Bu özelliğin sonucu aşağıdaki gelişmelerden hangisi gözlenmiştir?
A) Dış göç
B) Hızlı nüfus artışı
C) Ulaşımın zorlaşması
D) Nüfus yoğunluğunun azalması
  6. Turunçgil üretimi en çok hangi bölgemizde yapılmaktadır?
A) Akdeniz bölgesi
B) Güneydoğu Anadolu bölgesi
C) Doğu Anadolu bölgesi
D) İç Anadolu bölgesi
  7. Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişen en önemli sanayi ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeytin
B) Ayçiçeği
C) Tütün
D) Pamuk
  8. Karasal iklim görülen bölgelerde en yaygın olarak yetiştirilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fındık
B) Mısır
C) Buğday
D) Nohut
  9. Doğu Anadolu bölgesinde yeryüzü şekilleri ve iklim tarım üretimini olumsuz etkilemektedir. Bunun sonucunda hangi ekonomik faaliyet daha çok gelişmiştir?
A) Tarım
B) Sanayi
C) Ticaret
D) Hayvancılık
  10. Karadeniz bölgesinde turizmin yeterince gelişmemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklim
B) Bitki örtüsü
C) Yeryüzü şekilleri
D) Ulaşım
  11. Bilgi birikimi sağlanması, edinilen bilgilerin gelecek kuşaklara aktarılması, bilimsel gelişimi sağlamaktadır. Bilimsel gelişimin sağlanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Yazının icadı
B) Kağıdın icadı
C) Matbaanın bulunması
D) Tekerleğin icadı
  12. Yazı Sümerler tarafından bulunmuştur. Sümerlerin bulduğu çivi yazısı mağara duvarlarına yapılan resimlerin sembollere dönüştürülerek kil tablet yada taşlara kazınması ile oluşmaktaydı. Bu durum taşıma gibi bazı zorlukları doğuruyordu. Bu sorunu gidermek için aşağıdaki icatlardan hangisi yapılmıştır?
A) Matbaanın bulunması
B) Yazıcının bulunması
C) Kağıdın bulunması
D) Mektubun bulunması
  13. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim adamının özelliği olamaz?
A) Disiplinli çalışması
B) Sabırlı olması
C) İnsanlığın yararına çalışması
D) Duygusal olması
  14. I. Kağıdın icadı II. Matbaanın icadı III. Yazının icadı Yukarıdaki gelişmelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I-II-III
B) II-III-I
C) III-I-II
D) III-II-I
  15. I. Mağara resimleri. II. Sesleri gösteren işaretler. III. Sembol ve işaretler. Yukarıda yazının icadına kadar gerçekleşen aşamalar verilmiştir. Bu gelişmelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I.II.III.
B) III.II.I.
C) II.III.I
D) I.III.II.
  16. Matbaa Alman bilim adamı Johannes Gutenberg tarafından bulunmuştur. Matbaanın ülkemize gelmesini sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbrahim Müteferrika
B) Jen Gutenberk
C) Hazerfen Ahmet Çelebi
D) Evliya Çelebi
  17. Matbaanın icat edilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgi birikimi sağlamak.
B) Bilgilerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak.
C) Yazıyı geliştirmek
D) Bilimsel gelişmeleri gelecek kuşaklara aktarmak.
  18. Aşağıdakilerden hangisi buluş sırasına göne en öncedir?
A) Tahta tablet
B) Parşömen
C) Papirüs
D) Taş tablet
  19. Aşağıdakilerden hangisi merceklerden yararlanılarak yapılan teknolojik bir ürün değildir?
A) Otomobil aynası
B) Gözlük
C) Dürbün
D) Teleskop

20. Tarihin her döneminde insanlar uçmayı merak etmişlerdir. Bir çok insan kanat takarak kuşlar gibi uçmayı denemişlerdir. Bunlardan biriside Hazerfen Ahmet Çelebi’dir. Daha sonra balonla uçmayı denemişlerdir. İnsanların hayaline en uygun uçma aracı uçak olmuştur. Tarihte uçağı ilk bulan kimlerdir?
A) Johannes Gutenberg
B) Wright kardeşler
C) Lumier kardeşler

KONU TESTLERİ ÇÖZ
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam76
Toplam Ziyaret2583950
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.35255.3740
Euro6.09876.1232
Hava Durumu
Anlık
Yarın
5° -2°
Saat
Linkler