İLKÖĞRETİM TESTLERİ
Temel Eğitim İlkokul Test, Soru ve Etkinlik Bankası

Toplum İçin Çalışanlar

KONU TESTLERİ ÇÖZ

  1.Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden zarar görenlere yardım etmek amacıyla kurulmuş kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakanlıklar
B) Sendika
C) Kızılay
D) Belediyeler
  2. Sivil toplum kuruluşlarının tümü aşağıdakilerden hangisine uyumlu olmak zorundadır?
A) Demokrasi
B) Kanunlara
C) Bakanlığa
D) Partilere
  3.Aşağıdakilerden hangisi gönüllüler tarafından oluşturulan bir kurum değildir?
A) Tüketicileri Bilinçlendirme Derneği
B) Hayvanları Koruma Derneği
C) Sağlık Ocağı
D) Kızılay Derneği
  4. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden değildir?
A) Yaptıkları çalışmalar yasaldır
B) Devletten tümü ile bağımsızdırlar
C) Gönüllü insanlar tarafından kurulur
D) Kanunlara uygundur
  5. Memurların haklarını korumak için kurulan sivil toplum kuruluşu hangisidir?
A) Vakıf
B) Dernek
C) Sendika
D) Oda
  6. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?
A) Kızılay
B) Yeşilay
C) TEK
D) ÇEVKO
  7. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde doğayı ve çevreyi korumak amacıyla oluşturulmuş sivil toplum örgütlerinden biridir?
A) AKUT
B) TEM
C) KIZILAY
D) TEMA
  8. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin özelliklerinden değildir?
A) Gönüllü bireylerden oluşur.
B) Genellikle yardım amaçlı kuruluşlardır.
C) Devlet kurumlarının yerini alırlar.
D) İnsanların hak ve hürriyetlerini korumak için de kurulurlar.
  9. Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel ihtiyaçları arasında sayılamaz?
A) Eğitim
B) Sağlık
C) Seyahat
D) Güvenlik
  10. Aşağıdaki kurumlardan hangisi toplumun güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur?
A) Üniversiteler
B) Milli Eğitim Bakanlığı
C) Emniyet Müdürlüğü
D) Belediyeler
  11. Hangisi sosyal bir örgüt değildir?
A) Kızılay
B) Dernekler
C) Eğitim Gönüllüleri
D) Okullar
  12. Kızılay zaman zaman yabancı ülkelerdeki afetzedelere de yardım eder. Bunun en önemli nedeni nedir?
A) O ülkeyi etkilemek.
B) . İnsanlara ülkemizi tanıtmak
C) Yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek.
D) Her devletin yapmadığını yapmak.
  13. Erozyonla mücadeleyi amaç edinen sivil toplum kuruluşu hangisidir?
A) Orman Bakanlığı
B) Tema Vakfı
C) Tarım Bakanlığı
D) Çağdaş Eğitim Vakfı
  14. Hangisi resmi kurum değildir?
A) Okullar
B) Hastaneler
C) Dernekler
D) Mahkemeler
  15. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir.
A) TEMA Vakfı
B) Sokak Çocuklarını Koruma Vakfı
C) Okul Koruma Derneği
D) Maliye Bakanlığı
  16. I dayanışma II gönüllülük III yardımlaşma IV Çıkar sağlama Yukarıdakilerden hangileri sivil toplum kuruluşlarının temellerindendir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I,II ve III
D) I,II,III ve IV
  17. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde kurtarma çalışmaları yapan bir kuruluştur?
A) TEV
B) AKUT
C) TEMA
D) TEGV
  18. “ Türkiye çöl olmasın!” kampanyasını aşağıdakilerden hangisi başlatmıştır?
A) ÇEKÜL
B) TEMA
C) AKUT
D) TEV
  19. Aşağıdakilerden hangisi sadece sağlık hizmeti veren sivil toplum kuruluşlarından birisidir?
A) ÇEKÜL
B) Kızılay
C) Yeşilay
D) Sağlık ocağı

20. Aşağıdakilerden hangisinin amacı içki ve uyuşturucuların kullanımını eğitim yoluyla engellemektir?
A) Yeşilay
B) Kızılay
C) Çevreciler Derneği
D) Doğal Hayatı

KONU TESTLERİ ÇÖZ

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam38
Toplam Ziyaret2602644
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.66445.6871
Euro6.35426.3796
Hava Durumu
Anlık
Yarın
31° 34° 16°
Saat
Linkler