İLKÖĞRETİM TESTLERİ
Temel Eğitim İlkokul Test, Soru ve Etkinlik Bankası
Üyelik Girişi
Takvim
Site Haritası

Maddenin Değişimi ve Tanınması

KONU TESTLERİ ÇÖZ


I. Kaynama,her sıcaklıkta ve sıvı yüzeyinde gerçekleşir. II. Buharlaşma, belirli bir sıcaklıkta ve sıvının her yerinde gerçekleşir. Yukarıdaki verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A) I doğru II yanlıştır.
B) Her ikisi de yanlıştır.
C) Her ikisi de doğrudur.
D) II doğru I yanlıştır.
Aşağıdaki yakıtlardan hangisi sıvı yakıttır?
A) fuel oil
B) antrasit
C) linyit
D) doğal gaz
İç içe geçmiş iki bardağı birbirinden ayırmak isteyen Sibel aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparsa amacına ulaşır?
A) İçteki bardağa sıcak su doldurmalıdır.
B) Dıştaki bardağı soğuk suya batırmalıdır.
C) İçtekine sıcak, dıştakine soğuk su dökmelidir.
D) İçtekine soğuk, dıştakine sıcak su dökmelidir.
Yoğuşmada hal değişimini gösteren açıklama aşağıdakilerden hangisidir?
A) sıvıdan gaza
B) gazdan sıvıya
C) katıdan sıvıya
D) sıvıdan katıya
Aşağıdakilerden hangisinin erime ve donma sıcaklığı en yüksektir?
A) naftalin
B) su
C) kurşun
D) kükürt
Binalar tasarlanırken pencerelerinin hangi yöne bakması istenir?
A) doğuya
B) batıya
C) kuzeye
D) güneye
Güneş aşağıdaki şişelerin hangisinin içindeki suyu daha çabuk ısıtır ?
A) Siyah şişe
B) sarı şişe
C) beyaz şişe
D) pembe şişe
Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
A) Buzun yoğunluğu sudan daha az olduğu için buz suda batmaz.
B) Soğuyan su molekülleri suyun üstüne doğru çıkmaya başlar.
C) Kışın bir gölün suyu dibine kadar donar.
D) Su her zaman üstten donmaya başlar.
Aşağıdaki yakıtlardan hangisi yemek pişirme için kullanılamaz?
A) doğal gaz
B) kömür
C) bütan gaz
D) benzin
Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
A) Isı etkisiyle maddelerin boyutlarındaki artışa genleşme denir.
B) Isı, maddelerin boyutlarının artmasına neden olmaz.
C) Gaz maddeler de genleşir.
D) Bir kavanozun kapağı açılmadığında kapağı genleştirmek gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici bir özelliği değildir?
A) kaynama noktası
B) erime sıcaklığı
C) yoğuşma sıcaklığı
D) donma sıcaklığı
Habibe; beherglaslardan birine 70ml,diğerine 130 ml su koyup suların ilk sıcaklıklarını ölçüyor ve özdeş ısıtıcılarla ısıtıyor. Beherglaslarda bulunan suyun sıcaklığını üçer dakika ara ile ölçüyor.Son sıcaklıklarını ölçüp kaydediyor. Habibe, yukarıdaki deneyi yaparak neyi ispatlamaya çalışıyor?
A) Maddelerdeki sıcaklık artışı maddenin aldığı ısıya bağlıdır.
B) Sıcaklıkları farklı olan maddeler birbirine temas ettiğinde ısı alışverişi olur.
C) Farklı miktarlardaki maddelere eşit ısı verildiğinde maddelerdeki sıcaklık artışı farklı olacaktır.
D) Eşit miktardaki suya farklı miktarda ısı verildiğinde maddelerdeki sıcaklık artışı farklı olur.
Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilen ortak özelliği değildir?
A) koku
B) kütle
C) yoğunluk
D) hacim
Katıların bazıları suda yüzer bazıları ise suda batar.Şişe mantarı suda yüzer,silgi ise batar. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.
A) Bir maddenin suda batması için kütlesinin hacminden büyük olması gerekir.
B) Bir maddenin suda yüzmesi için kütlesinin hacminden küçük olması gerekir.
C) Silginin yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha küçüktür.
D) Şişe mantarının yoğunluğu silginin yoğunluğundan daha küçüktür.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sütün ısısı yüksek olduğu için dilim yandı.
B) Isı termometre ile ölçülür.
C) Kışın hava ısısı genellikle düşük olur.
D) Bu sınıf çok sıcak değil mi?
Deniz seviyesinde suyun kaynama derecesi ne kadardır?
A) 90 ˚C
B) 100 ˚C
C) 95 ˚C
D) 85 ˚C
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Sıvılar ancak sıcak havada buharlaşır.
B) Yoğuşma, gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmesidir.
C) Bulutların yoğuşmasıyla sis meydana gelir.
D) Kolonya soğuk olduğu için ellerimizi serinletir.
Aşağıda verilen litrelerdeki suları 4 dakika eşit ısıttığımızda hangisi daha fazla ısınır?
A) 5 litre su
B) 10 litre su
C) 15 litre su
D) 20 litre su
Aşağıdakilerden hangisi suda batmaz?
A) seramik biblo
B) cam misket
C) şişe mantarı
D) metal para

“1 gram saf suyun sıcaklığını 1˚C artıran ısı değerine………………….denir.” ifadesini hangi seçenek tamamlar?
A) sıcaklık
B) ısı
C) joule
D) kalori

KONU TESTLERİ ÇÖZZiyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam66
Toplam Ziyaret2566520
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.31945.3407
Euro6.07326.0975
Hava Durumu
Anlık
Yarın
15° 5°
Saat
Linkler